Choose your region
Kontakt |  Denmark
Menu

Solblegede rør – Pipelife redegør her for begrebet

Vedrørende spørgsmålet om:

Solblegede rørs kvalitet og levetid

Det er en kendt sag at plast bleges i sollys og dermed opstår grundlag for spørgsmålet om eksempelvis et kloakrørs levetid påvirkes, eller om det blot har visuel betydning.

Lad os udvide spørgsmålet:

Blegningesprocessen sker i alt plast med er særlig udtalt på rør af PVC. Årsagen til dette er at lyset ultraviolette stråler nedbryder pigmenten i det øverste lag og dermed bliver det hvide materiale mere fremtrædende. Rørets egenskaber ændres ikke. For at underbygge dette faktum har Pipelife foretaget test og kan konstatere at selv ved meget lang lagringstid i sollys, ændres egenskaber som ringstivhed, slagstyrke og resultaterne fra trykprøvning ikke.

Eksempelvis kan nævnes Pipelife's kloakrør af PVC, som selv efter lang tids lagring udendørs, stadigvæk uden problemer opfylder kravene til EN 1401. Denne godkendelse sikrer at vores rør kan klare håndtering og installering i vores nordiske klima.

I Danvas vejledning "Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer Vejledning nr. 54, 2. udgave" beskrives det således:

Solblegning-langtidslagring

"Solblegning af rør er en nedbrydning af farvepigmentet i overfladen og har derfor kun visuel betydning. Erfaringer viser, at udendørs lagring også over længere tidsrum på vores breddegrader ikke har betydning for rørenes styrke".

Er man fortsat i tvivl, kan man med en skarp kniv skrabbe let på den blege overflade og konstatere, at det blot er det yderste tynde lag, som er blevet påvirket af sollyset.

Konklussionen på dette er tydelig, rørest levetid er uafhængigt af om det er solbleget eller ej. Man kan derfor trygt installerer solblegede rør men den forvisning om at røret holder samme kvalitet og levetid som ublegede rør.

Sol-ror_s