Dræn

JDR jordbrugsdræn rør og dele

Pipelife drænrør til effektiv dræning i landbruget.

I disse tider med hård konkurrence kræves det, at landbrugs produktionsressourcerne er på et højt niveau. Kravene til rentabilitet, ofte i kombination med begrænsede investeringsfonde, betyder, at hver investering skal overvejes nøje for at den mest rentable løsning vælges. Vores vigtigste produktionsressource er agerjord, og uanset afgrødes rotation er de fleste landbrug afhængige af, at det fungerer godt under forskellige vejrforhold. Med et perfekt planlagt samt korrekt udført dræningssystem som kan styrer vandet, som er den vigtigste vækstfaktor som giver en god rentabilitet. 

Høsten øges p.g.a.:

 • Tidlig tørring og tidlig såning.
 • Bedre overvintring for afgrøder, der er sået om efteråret.
 • Mindre ukrudt.
 • Færre pakningsskader.
 • Bedre rodudvikling gennem større luft-volumen i jorden.
 • En større roddybde forbedrer vandforsyningen selv under tørkeperioder.
 • Mere effektiv optagelse af plantenæring.

Omkostninger til drift og dyrkning reducerer p.g.a.:

 • Hurtig forårsdyrkning og tidlig høst.
 • Mindre ukrudtsbekæmpelse.
 • God markbæreevne og mindsket trækkraftbehov.
 • Lavere tørringsomkostninger.

Pipelife Standard

Egner sig til alle jordarter undtagen mose- og jernholdig jord.Sammen med drænfilter af grus eller savsmuld sikrer dette rør et velfungerende og effektivt drænsystem

Pipelife Special

Specialrør til mose- og jernholdig jord eller der, hvor stor vand-nedsivningskapasitet ønskes. Ved dræning af mosejord kan drænfilter oftest udelades, hvis jordens struktur er tørvlignende. i jernholdig jord anbefales drænrør med mindstedimension 74/65. i denne slags jord anbefales desuden altid groft savsmuld som drænfilter.

Pipelife Kokos

Med denne konstruktion kan vi tilbyde et rør med færdigt drænfilter rundt om hele vandnedsivningsfladen. Filteret forhindrer indløb af snavs,samtidigt med at de forbedrer nedsivningskapasiteten. Frem for alt er dette rør velegnet til dræn af lerjord, men kan også bruges i andre jordtyper, kan med fordel benyttes underforhold, hvor der er sansynlighed for sammenskridning af jord i rørudgravning.

 

Pipelife Geotex

Pipelife Specialrør beklædt med en tynd strømpe af geotekstil, hvis største opgave er at forhindre indtrængning af partikler, der er tilbøjelige til at danne aflejringer. Benyttes til dræn af leret jord, hvor vand kan sive igennem. Særskilt undersøgelse angående drænrørenes dimension kan være nødvendigt.

Pipelife sort

Pipelife kan også tilbyde Pipelife sort, en standard dræn af PE materiale, der er velegnet til de fleste jordarter sammen med et lag dræningsfiltre af grus eller savsmuld.

JDR PP-Fiber

Funktion/Installation

Slammet, som der er deponeret i afløbsrøret, transporteres for det meste ved hjælp af vandet. Det anslås, at ca. 2/3 af det vand der trænger igennem den nederste række slidser. Derfor er det meget vigtigt, at filteret også dækker dette. Dette gælder især løse og ustabile jordarter, hvor rørene ellers risikerer hurtigt at blive fyldt med slam. Her er filterbelagte rør nyttige. Det er vigtigt at vælge filtertypen efter den korrekte jordtype. Du er velkommen til at kontakte vores afvandings personale for support vedr. valg af korrekt filtertype.

LANDBRUGSDRÆN PP700

Pipelife standard dræningsrør belagt med et 6 mm tykt lag af genbrugt polypropylenfiber. har en O90-værdi på 450. PP 450 er velegnet i de fleste jordarter, men især i finkornet silt- og lerjord med svag aggregatdannelse.

LANDBRUGSDRÆN PP450

Pipelife standard dræningsrør belagt med et 6 mm tykt lag af genbrugt polypropylenfiber. Får en O90-værdi på 450. PP 450 er velegnet i de fleste jordarter, men især i finkornet silt- og lerjord med svag aggregatdannelse.

Produktion

Pipelife JDR landbrugsafløbsrør er lavet af PVC, en termoplast med meget gode og effektive egenskaber. Karakteristisk for PVC er, at det er termoplasten, der opnår langt den højeste ringstivhed. Høj ringstivhed er en forudsætning for lægning med en nedgravningsmaskine. Rørene er fremstillet og testet i henhold til svensk standard SS 3520 og SS 3542 og er typegodkendt af det svenske landbrugsråd. PVC er velegnet til genbrug i lukkede kredsløb.

Pipelife

INSTALLATIONSANVISNING

Pipelife-drænrør er dimensionerede til en jorddækning på mellem 0,4-6,0 meter. Faldet på drænrøret skal være mindst 3‰. I slamholdig jord skal faldet være mindst 5‰. Se vandføringsdiagram for fastsættelse af fald, dimension og vandføring. Valg af drænfilter bestemmes først og fremmest af kravene til vandgennemtrængelighed og beskyttelse mod indtrængen af slam. Disse krav varierer afhængig af jordtype. For yderligere oplysninger om installation, se Dansk Ingeniørs norm for dræning af bygværker, DS 436. eller kontakt Pipelife

Sustainability

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller behov for mere information om vores produkter, hjælper vi gerne med dette.

Get in Touch

*  Obligatorisk felt

Dine oplysninger behandles fortroligt. Dit samtykke til brugen af ​​dine personlige data kan til enhver tid tilbagekaldes via telefon +46 513-22100 eller via e-mail sendt til Pipelifes HR-team (jobs@pipelife.se). Se vores fortrolighedspolitik for alle detaljer om lagring, behandling og sletning af data og dine rettigheder vedrørende brugen af ​​dine personlige data., se vores sekretesspolicy.

Soren Kjaersgaard - Sales Manager Pipelife Denmark

Søren Kjaersgaard

Salgschef / Sales Manager Denmark

+45 51525392

Morten Bruhn Thrane - Account Manager Denmark

Morten Bruhn Thrane

Account Manager Danmark

+45 30 44 54 26

Jonas Dahl

Jonas Dahl

Customer Support Manager

+46 70 508 74 80

+46 513 221 19


Andre produkter og løsninger

Electro

El-installation

Potable Water

VA

Cable Protection

Kabelrør

Drainage

Dræn

Delen:

Downloads

Her finder du de mest efterspurgte downloads

Download Center
Fandt du ikke det, du ledte efter?

Kontakt-<br>personer

Kontakt os

Kontaktpersoner