Miljö och hållbarhet

MILJÖPOLICY

 • Vår målsättning är att erbjuda hållbara plaströrssystem med lång livslängd.
 • I vår verksamhet arbetar vi med att förebygga föroreningar och begränsa miljöolyckor, för att skydda miljön.
 • Vi skall inom hela företaget bedriva ett aktivt miljöarbete genom att arbeta med kort- och långsiktiga miljömål, såsom materialval, transport och energi. 

HÅLLBARHETSPOLICY

 • Vi vill bidra till en hållbar utveckling genom att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor, såväl lokalt som internationellt.
 • Vårt hållbarhetsarbete ska bedrivas med ekonomiskt ansvar för interna och externa intressenter.
 • Hållbarhetsfrågor ska värderas i samtliga företagsprocesser. 
0Resultat
Intet resultat er fundet for ""

Intet resultat er fundet

Indlæser

Våra produkter i de olika miljöbedömningssystemen

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Produkter rekommenderas, accepteras eller undviks. Sök om produkten är registrerad och bedömd på Byggvarubedömningens hemsida. Du måste skapa konto, registrera dig som användare och logga in.

Här finns en lista på Pipelifes publicerade produkter som finns i Byggvarubedömningen. Ladda hem som Excel eller PDF. 

 

Basta

BASTA vänder sig till alla som vill göra medvetna materialval i syftet att fasa ut ämnen med farliga egenskaper –  till exempel fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, byggkonstruktörer eller privatpersoner.

I vår databas finner du bygg- och anläggningsprodukter som klarar BASTA:s högt ställda krav på kemiskt innehåll. EU:s lagstiftning REACH är kärnan i BASTA: s krav på kemiskt innehåll. Databasen är öppen och fritt tillgänglig för alla att söka i.

SundaHus

Sunda Hus i Lidköping är ett konsultbolag som jobbar med materialval i inomhusmiljö. Med ett webbaserat system och rådgivning, för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

Svanen-intyg Bilag 9

Ladda hem Pipelifes Svanen-intyg bilaga 9

Svanen och EU Ecolabel är två av de främsta miljömärkningarna i världen. När du ser dessa märken på varor eller tjänster betyder det att de har klarat hårda miljö- och klimatkrav.

Kraven skärps kontinuerligt. Det betyder att produkter märkta med Svanen och EU Ecolabel blir bättre och bättre ur miljösynpunkt.

LLäs mer om Ecolabel.

Genom att klicka på länkarna nedan kan du ladda hem Pipelifes olika Svanenbilagor, Intyg om oönskade kemiska ämnen i fasta byggprodukter.

Längst ner hittar du de produkter som är godkända och finns tillgängliga på Svanens portal (inloggning krävs).

El-Tele

 • VP flex (PDF)VP-rör styva (PDF)
 • VP-rör styva LF (PDF)
 • VP-rör styva UV 750 N (PDF)
 • Topspeed UV 1250 N (PDF)
 • Halovolt Elinstallationsrör 750 N (PDF)
 • Halovolt Elinstallationsrör 320 N (PDF)
 • HF böjar (PDF)
 • HF skarvmuffar (PDF)
 • InFlex dim. 16-20 (PDF)
 • InFlex dim 25-50 (PDF)
 • PowerFlex HF (PFD)
 • PowerFlex Standard (PDF)
 • Powerline (PDF)
 • Släta kabelskyddsrör (PDF)
 • Dubbelväggiga kabelskyddsrör (PDF)


VVS

 • Stilla rör och delar (PDF)
 • Nordic inomhusavlopp (PDF)
 • Smartline rör och delar (PDF


VA

 • PP markavloppssystem (PDF)
 • PVC markrör och delar (PDF)
 • PE tryckrör och delar (PDF)
 

Följande produkter är godkända och finns tillgängliga på Svanens portal (inloggning krävs).

 • Halovolt halogenfria släta installationsrör 320N
 • Halovolt halogenfria släta installationsrör 750N
 • Flexibla VP rör dim.16-50
 • Inflex halogenfria flexrör med lågfriktionsinsida dim. 16-20
 • Inflex halogenfria flexrör med lågfriktionsinsida dim. 25-50
 • PP markavloppssystem
 • PP Nordic inomhus avloppssystem
 • Släta kabelskyddsrör gula SRN/SNS
 • UV VP-rör styvt installationsrör 750N
 • VP släta elinstallationsrör dim. 10-12
 • VP släta elinstallationsrör LF dim. 16-50

Pipelife tar sitt ansvar


Vinyl Foundation har nyligen publicerat en lista på sin hemsida över de europeiska PVC-tillverkare som har tagit sitt sociala ansvar genom att bidra till Vinyl 2010.

Joachim Eckstein, styrelseordförande i Vinyl Foundation, säger i ett pressmeddelande att allmänheten nu för första gången kan se vilka tillverkare av PVC-produkter som tar sitt ansvar.

Enligt Eckstein kommer bidrag till Vinyl Foundation att vara viktiga för att stödja den ökande återvinningen av PVC och för att skapa långsiktig hållbarhet inom branschen.

Både råmaterialsproducenter och förädlare har bidragit med tiotals miljoner kronor sedan 2000 för att skapa just en hållbar bransch. Men inte alla företag har bidragit och därför vill man nu uppmärksamma de som faktiskt gör en insats genom att publicera uppgifterna på nätet.

Den kompletta listan finns i form av en interaktiv karta på:

REACH - Råd vid val av rörmaterial och projektering

REACH - kemikalielagstiftning för EU

Reach är en kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reglerna finns i en EG-förordning och ska därför tillämpas direkt av företagen, utan att översättas i svenska regler.

Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Förordningen trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007, men bestämmelserna i Reach börjar gälla stegvis.
 
Läs mer om REACH på Kemikalieinspektionens hemsida.


Genom att klicka på länken nedan kan du ladda hem Pipelifes kundinformation om REACH, på svenska eller engelska.

 • Kundinformation REACH (PDF)
 • Custom information REACH (PDF)

RoHS 3 (EU 2015/863), Elektriska och elektroniska produkter.

Elektrisk och elektronisk utrustning kan innehålla hälso- och miljöfarliga ämnen. De kan utgöra en risk för människors hälsa och för miljön, framför allt vid tillverkning och vid hantering av avfall.

RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna genom att ersätta de mest
farliga ämnena i elektrisk och elektronisk utrustning med mindre farliga ämnen eller alternativ teknik. Direktivet förbättrar därmed möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från avfall från elektrisk och elektronisk utrustning.

Lär mer om RoHS på Kemikalieinspektionens hemsida.

Genom att klicka på länken nedan kan du ladda hem Pipelifes RoHS-garanti eller den bilaga som beskriver systemet.

 • Garanti RoHS 2019-10-01 (PDF)
 • Bilaga Info om RoHS (PDF) 

Kontakt

Yvette Lennartsson - Safety, health and environmental coordinator

Yvette Lennartsson

Säkerhets-, hälso- och miljökoordinator

Miljö

+46 70 322 03 34

+46 513 221 14

Downloads

Her finder du de mest efterspurgte downloads

Download Center
Fandt du ikke det, du ledte efter?

Kontakt-<br>personer

Kontakt os

Kontaktpersoner